Second CSAD Residency Begins…

In March -just before lockdown in the UK- Antti Saario began his residency at Cardiff School of Art and Design. Saario has been capturing the soundscape of the Art School building using his collection of frighteningly good quality microphones, as well as continuing his collaborative work with Jon Pigott’s custom speaker designs.

Ym mis Mawrth – ychydig cyn y cyfyngiadau symud yn y DU – dechreuodd Antti Saario ei gyfnod preswyl yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae Saario wedi bod yn tebygoli llunwedd adeilad yr Ysgol Gelf gan ddefnyddio ei gasgliad o feicroffonau gwych o ansawdd da, yn ogystal â pharhau â’i waith cydweithredol gyda dyluniadau unedau sain unigryw Jon Pigott

In Between – a 20minute deep ambient mix by Saario comprised from the CSAD scounscape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *